Dr.med.vet. Martin Waselau, MS, Dipl. ACVS, Dipl. ECVS

Dr.med.vet. Martin Waselau, MS, Dipl. ACVS, Dipl. ECVS

Fachtierarzt für Pferdechirurgie

Freie Universität Berlin (D)
Vetsuisse Fakultät Zürich (CH)
Kansas State University (USA)
Texas A&M University (USA)
The Ohio State University (USA)
University of Helsinki (FIN)
Pferdeklinik Aschheim (D)